ΕλληνικάΑγγλικά
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από την Βιβλιοθήκη.

Library Catalog (OPAC)
Ερευνητικό Αποθετήριο (CRIS) Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
HEAL-Link electronic journals
Acta Horticulturea (cd-rom library)
Scopus Database