ΕλληνικάΑγγλικά
Δανεισμοί και Υπηρεσίες χωρίς την φυσική παρουσία στους χώρους στη Βιβλιοθήκης
17 June 2020

Δανεισμοί και Υπηρεσίες χωρίς την φυσική παρουσία στους χώρους στη Βιβλιοθήκης

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 33457 / 29.5.2020 (ΦΕΚ 2038/Β/30-5- 2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» και την Αριθμ. 1602/02-06-2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με φυσική παρουσία αναγνωστών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και των Παραρτημάτων της σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα μέχρι την 31η/08/2020, ημερομηνία λήξης του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες με την τήρηση των αναφερόμενων διαδικασιών:

 1. Τα αναγνωστήρια και όλοι οι χώροι της Βιβλιοθήκης παραμένουν κλειστά για το κοινό.
 2. Επιτρέπεται ο κατ' εξαίρεση δανεισμός υλικού της Βιβλιοθήκης χωρίς την φυσική παρουσία στους χώρους της σε χρήστες που δεν έχουν άλλο τρόπο πρόσβασης σε υλικό το οποίο χρειάζονται για την εκπόνηση εργασιών και την έρευνά τους, καθώς και για την προσωπική τους προετοιμασία για την εξεταστική περίοδο.
 3. Αναστέλλονται οι επιστροφές βιβλίων για όλα τα δανεισμένα βιβλία μέχρι τέλους του Ακαδημαϊκού Έτους και δεν υπολογίζονται οι τυχόν ποινές που έχουν καταχωρηθεί. 
 4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση επιστροφή υλικού μόνο για τους χρήστες που οφείλουν να επιστρέψουν υλικό για να λάβουν βεβαίωση περί μη οφειλής, η οποία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά, καθώς και σε χρήστες που επιθυμούν να δανειστούν εκ νέου υλικό.
 5. Δεν εφαρμόζονται οι αναφερόμενες σε αυτοματοποιημένα μηνύματα του πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης ποινές για καθυστέρηση επιστροφής βιβλίων.
 6. Η επιστροφή των συγγραμμάτων σε εκκρεμότητα στην υπηρεσία «Εύδοξος» θα πραγματοποιηθεί με την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης, καθώς έχουν αρθεί για το τρέχον εξάμηνο όλες οι εκκρεμότητες των φοιτητών, όπως ορίζεται από την Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Ευδόξου» https://eudoxus.gr/Announcements/1315
 7. Για την υγειονομική ασφάλεια του προσωπικού και των χρηστών του Φωτοτυπικού Κέντρου στο Παράρτημα της Άρτας, να προηγείται ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία των χρηστών με τους αρμόδιους υπαλλήλους (Νάστος Κων/νος, 2681050529 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και Παπανίκου Δήμητρα, 2681050529 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) και να μην εισέρχονται οι αιτούντες φωτοτυπικές εργασίες εντός του χώρου του Φωτοτυπικού Κέντρου.
 8. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα προσφέρει υποστήριξη στην αναζήτηση και έρευνα με τη χρήση όλων των δυνατών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εργαλείων και πηγών που διαθέτει. Οι ηλεκτρονικές πηγές είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης http://lib.uoi.gr ή https://wwwlib.teiep.gr/.

 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων χωρίς την φυσική παρουσία τους στους χώρους της Βιβλιοθήκης. 
 • Για το δανεισμό βιβλίων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it για την Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Παραρτημάτων της, αναγράφοντας τα στοιχεία των βιβλίων που ενδιαφέρονται να δανειστούν (συγγραφέα, τίτλο, ταξινομικό αριθμό), το ονοματεπώνυμό τους, την ιδιότητά τους, το barcode της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας και το κινητό τους τηλέφωνο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να παραλάβουν τα βιβλία (με συστημένο ταχυδρομείο και χρέωση στους ίδιους, ή παραλαβή με φυσική τους παρουσία στον προθάλαμο της Βιβλιοθήκης) 
 • Πριν την υποβολή του αιτήματος να ελέγχεται η διαθεσιμότητα των βιβλίων στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης: https://opac.seab.gr/search~S12*gre ή τον ηλεκτρονικό κατάλογο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου: https://opac.seab.gr/search~S17*gre

 

ΕΠΙΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Οι επιστροφές Δανεισμένων βιβλίων θα γίνονται με απόθεσή τους στο κουτί επιστροφών (dropbox) που έχει τοποθετηθεί στον προθάλαμο της Βιβλιοθήκης (ανέπαφη συναλλαγή)1
 • Αιτήματα για βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (Κεντρική Βιβλιοθήκη) ή στα Παραρτήματα με το αίτημα της βεβαίωσης. Η βεβαίωση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά και στην αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Όλα τα δανεισμένα βιβλία ανανεώνονται αυτόματα από τη Βιβλιοθήκη έως 15 Σεπτεμβρίου 2020 και δεν ισχύουν τυχόν ειδοποιήσεις για επιβολή ποινών λόγω καθυστέρησης επιστροφής βιβλίων.
 • Οι σχετικές με την διεκπεραίωση του αιτήματος δανεισμού διαδικασίες θα γίνονται με ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία με: 
  • Κεντρική Βιβλιοθήκη: τηλ. 2651005958, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Παράρτημα Β/θήκης Άρτας: τηλ.: 26810 50457, 50459 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Παράρτημα Β/θήκης Πρέβεζας: τηλ. 26820 50572 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Παράρτημα Β/θήκης στα Ιωάννινα: τηλ. 26510 50763, 50764 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Τα αιτήματα διαδανεισμού (βιβλίων και άρθρων) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που ήδη υπάρχουν στο site της Β/θήκης. Η εξυπηρέτηση των αιτημάτων αυτών εξαρτάται από τον βαθμό που οι συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες στις οποίες θα προωθηθούν δύνανται να ανταποκριθούν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.

Η παραλαβή των βιβλίων θα γίνεται στον προθάλαμο της Βιβλιοθήκης, κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διαδανεισμού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κ. Φωτεινή Καραμήτσου, ενώ η αποστολή των άρθρων θα γίνεται ηλεκτρονικά (η εξόφληση του κόστους θα διευθετηθεί όταν αποκατασταθεί η λειτουργία της Βιβλιοθήκης).
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόβλημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Καραμήτσου (τηλ.: 2651005003, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ή τα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΔΟΞΟΣ

Οι φοιτητές που λαμβάνουν μήνυμα από την υπηρεσία διανομής συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» για επιστροφή συγγραμμάτων στη Βιβλιοθήκη λόγω λανθασμένης διάθεσης, να επικοινωνούν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με την υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Στο μήνυμα να αναγράφουν απαραίτητα το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους και το Τμήμα φοίτησής τους. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο σύστημα του «Ευδόξου» θα ενημερωθούν με email από τη Βιβλιοθήκη για τις διαδικασίες επιστροφής των συγγραμμάτων.
Η παραλαβή συγγραμμάτων θα γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 9:00 έως 14:00.

Εναλλακτικά, μπορούν να στέλνουν τα συγγράμματα με δική τους χρέωση στη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΚ 45110
Υπόψη κ. Βικτωρίας Ζήκου ή κ. Ελισάβετ Κοτσιώνη

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (Βικτωρία Ζήκου, τηλ. 2651005956) και This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (Ελισάβετ Κοτσιώνη, τηλ. 2651005986).
Οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου θα ακολουθούν αντίστοιχη διαδικασία αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα:
1. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (κ. Δήμητρα Βασιλάκη) Τμήματα Άρτας, τηλ. 2681050457
2. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (κ. Παναγιώτα Παπαθανασίου) Τμήματα Πρέβεζας, τηλ. 2682050572
3. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (κ. Ευφροσύνη Γκουνταβά) Τμήματα Ιωαννίνων, τηλ.2651050763/4

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ηλεκτρονική υποβολή των διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στα Ιδρυματικά Αποθετήρια (Κεντρικό Αποθετήριο «Ολυμπιάς» και αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) θα πραγματοποιείται με αυτοαπόθεση εξ αποστάσεως. Η παράδοση του έντυπου ή ηλεκτρονικού αντιτύπου μπορεί να γίνεται μετά την αναστολή των μέτρων με φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικά.

Για Βεβαιώσεις (βεβαίωση μη οφειλής υλικού, βεβαίωση παράδοσης μεταπτυχιακού) ή οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Γεωργούλη (Κεντρική Βιβλιοθήκη τηλ.: 2651005005, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), ή στα αντίστοιχα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης.


ΚΑΡΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δεν ικανοποιούνται νέα αιτήματα για έκδοση κάρτας εξωτερικού χρήστη Βιβλιοθήκης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Για λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω στα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με αυτά στα παρακάτω τηλέφωνα:
• Παράρτημα Β/θήκης Άρτας (τηλ.: 26810 50457, 50459) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
• Παράρτημα Β/θήκης Πρέβεζας (τηλ.: 26820 50572) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
• Παράρτημα Β/θήκης στα Ιωάννινα (τηλ.: (26510 50763, 50764) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ιστότοπος : https://wwwlib.teiep.gr/