ΕλληνικάΑγγλικά
Υπηρεσίες
Άδειες Αποθετηρίου

Άδειες αποθετηρίου pdf

 
Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας ΒΚΠ

Στο πλαίσιο της πληροφοριακής παιδείας, η εκπαίδευση που προσφέρει η Βιβλιοθήκη αποσκοπεί στη δημιουργία αυτόνομων διαχειριστών της πληροφορίας δηλ. στη δημιουργία ατόμων που προσδιορίζουν τις ανάγκες τους, διεξάγουν τη βιβλιογραφική έρευνα με την κατάλληλη στρατηγική, αξιολογούν και επιλέγουν την πληροφορία, την οργανώνουν, τη συνθέτουν ως επιστημονική εργασία και την παρουσιάζουν. Σκοπός του προγράμματος Πληροφοριακής παιδείας της ΒΚΠ είναι να καταστεί ικανός ο χρήστης να προσδιορίζει με σαφήνεια τις πληροφοριακές του ανάγκες, να αναγνωρίζει τις διαθέσιμες πηγές, να τις διερευνά και να τις συνταιριάζει αποτελεσματικά μέσω επιλογής και αξιολόγησης. Τελικά ο χρήστης να έχει αποκτήσει την ικανότητα αξιοποίησης της πληροφορίας με αποτελεσματικό και ηθικό τρόπο

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους η ΒΚΠ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους χρήστες-μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και εξωτερικούς χρήστες (πχ. μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Το περιεχόμενο των σεμιναρίων περιλαμβάνει:

  • Γνωριμία  με τους  χώρους, το υλικό και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.
  • Εμβάθυνση στις τεχνικές αναζήτησης, διαμόρφωση στρατηγικής αναζήτησης, δόμηση και συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

 

 
Ερευνητική μεθοδολογία και ακαδημαϊκή γραφή

Η απάντηση σε ένα ερώτημα ή η λύση σε ένα πρόβλημα μπορούν να δοθούν μόνο μετά από μια ερευνητική διαδικασία που θα πάρει τη μορφή επιστημονικής εργασίας. Τα βήματα αυτής της διαδικασίας καθορίζονται από μια στρατηγική που οδηγεί από τη διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος στην εξεύρεση της λύσης. Μια ακαδημαϊκή εργασία έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας:

  • Λογική οργάνωση και παρουσίαση των ιδεών κα των νοημάτων
  • Εμβάθυνση στο θέμα
  • Ακρίβεια και ορθότητα
  • Πρωτοτυπία
  • Τεκμηρίωση
  • Τυπική δομή και μορφοποίηση

Η συγγραφή μιας ακαδημαϊκής εργασίας είναι μια πρόκληση γιατί δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή να αποδείξει τις γνώσεις του, να επεκτείνει τις γνώσεις μέσω έρευνας και να μελετήσει διεξοδικά ένα θέμα ενδιαφέροντος.

Στον pdfΟδηγό που ετοίμασε η Βιβλιοθήκη θα βρείτε οδηγίες και συμβουλές για να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στο έργο της έρευνας και της συγγραφής μέσα από ανάλυση και παρουσίαση των βημάτων της ερευνητικής διαδικασίας.

 
Βιβλιογραφικές αναφορές και σύνταξη βιβλιογραφίας

Κάθε επιστημονική, ακαδημαϊκή, ερευνητική εργασία αναμένεται να τεκμηριώνεται με παραπομπές και αναφορές σε γραπτές ή ηλεκτρονικές πηγές έτσι ώστε ο συγγραφέας να βεβαιώνει την εντιμότητά του, ο αναγνώστης να μπορεί να ελέγξει τις πηγές και τελικά να εξασφαλίζονται η ακαδημαϊκή δεοντολογία και τα δικαιώματα των δημιουργών. 

Αποφύγετε τη λογοκλοπή. Η λογοκλοπή είναι η οικειοποίηση λέξεων, φράσεων, ιδεών ή ολόκληρων έργων χωρίς αναφορά στο δημιουργό. Αποτελεί αδίκημα.

Τεκμηριώστε την εργασία σας με:

  • βιβλιογραφικές παραπομπές δηλ. σημειώσεις εντός του κειμένου σας για τις πηγές που χρησιμοποιήσατε.
  • βιβλιογραφία δηλ. τη λίστα όλων των πηγών που έχετε μελετήσει και έχετε αναφέρει με παραπομπές στο κύριο σώμα της εργασίας.

Ακολουθείστε πρότυπα μορφοποίησης βιβλιογραφίας π.χ. APA, Harvard, MLA, κ.ά.

Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών παραπομπών π.χ. Zotero, Mendeley, colwiz,κ.ά.

Στον pdfΟδηγό που ετοίμασε η Βιβλιοθήκη θα βρείτε συνοπτικές περιγραφές και παραδείγματα των πιο γνωστών προτύπων-στυλ δημιουργίας βιβλιογραφικών αναφορών.

 

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2