Διοικητική Διάρθρωση
Διοικητική Διάρθρωση

  

 Επιστημονικός Υπεύθυνος     Κοκκώνης Γεώργιος (Καθηγητής Εφαρμογών)
     
 Αναπλ. Προϊσταμένη   Θεοδωρίκα Χριστίνα (ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος)
     
     
Προσωπικό   Βασιλάκη Δήμητρα (ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος)
     
    Γκουνταβά Ευφροσύνη  (ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος)
     
    Γούσια Μαριάννα (ΠΕ Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος)
     
    Θεοδωρίκα Ελένη (ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος)
     
    Καρβούνης Ευάγγελος (ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος)
     
    Κάτσιος Αθανάσιος (ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)
     
    Παπαθανασίου Παναγιώτα (ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος)
     
    Παππά Κωνσταντίνα (ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων)
     
    Στράτη-Βάντζου Αλεξάνδρα (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
     
    Τσώλη Θεοδώρα (ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος)