βιβλιοθήκεςMenuΙωαννίνων
Βιβλιοθήκη Παραρτήματος Ιωαννίνων

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) στεγάζεται σε χώρο 150 τ.μ. στον ημιώροφο του κτιρίου.
Εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την ακαδημαϊκή κοινότητα του ιδρύματος, αλλά και εξωτερικούς χρήστες όπως μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες υγείας, φοιτητές ERASMUS, κ.ά.
Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της, διαθέτει 65 θέσεις ανάγνωσης και 10 θέσεις Η/Υ.

Το υλικό της υποστηρίζει και προωθεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των μελών της, με έμφαση στα διδακτικά αντικείμενα των αντίστοιχων τμημάτων (Νοσηλευτική-Προσχολική Αγωγή-Λογοθεραπεία).
Η Βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες δανεισμού, φωτοτύπησης, σάρωσης (scanner), εκτύπωσης από υπολογιστές, και διαδανεισμού με άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγονται σεμινάρια σχετικά με τις

 

  • ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικός κατάλογος, βάσεις δεδομένων κλπ.)
  • μεθόδους αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο.

 

Ώρες λειτουργίας Βιβλιοθήκης:
Δευτέρα - Παρασκευή : 8.30 - 18.30