Προσωπικό

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Μόνιμο Προσωπικό:

Θεοδωρίκα Χριστίνα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (Τηλ. 26810 50459)

Βασιλάκη Δήμητρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (Τηλ. 26810 50457)

Παππά Κωνσταντίνα (ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων) (26810 50452)

Στράτη-Βάντζου Αλεξάνδρα (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) (26810 50452)

 

Παράρτημα Ιωαννίνων

Μόνιμο Προσωπικό:

Γκουνταβά Ευφροσύνη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (26510 50764)

Γούσια Μαριάννα, ΠΕ Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος (26510 50763)

 

Παράρτημα Πρέβεζας

Μόνιμο Προσωπικό:

Θεοδωρίκα Ελένη ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (26820 50572)

Παπαθανασίου Παναγιώτα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (26820 50572)

Τσώλη Θεοδώρα ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος (26820 50572)

 

Παράρτημα Ηγουμενίτσας

Μόνιμο Προσωπικό :

Καρβούνης Ευάγγελος, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (26650 49900)

Κάτσιος Αθανάσιος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (26650 49900)