Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από την Βιβλιοθήκη.

Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Βάση δεδομένων - ICAP Data Prisma
Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC)
Ερευνητικό Αποθετήριο (CRIS) Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Ηλεκτρονικά Περιοδικά HEALLINK
Acta Horticulturea (cd-rom βιβλιοθήκης)
Βάση Δεδομένων - Scopus
Βάση Δεδομένων - JSTOR