Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από την Βιβλιοθήκη.

Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Βάση δεδομένων - ICAP Data Prisma
Library Catalog (OPAC)
Current Research Information Service (CRIS)
Institutional Repository
HEAL-Link electronic journals
Acta Horticulturea (cd-rom library)
Scopus Database
Βάση Δεδομένων - JSTOR