Ρωτήστε ένα Βιβλιοθηκονόμο

 

Με την νέα υπηρεσία της βιβλιοθήκης "Ρωτήστε ένα Βιβλιοθηκονόμο" ο χρήστης έχει την δυνατότητα να:

1. επικοινωνεί με την βιβλιοθήκη

2. παρακολουθεί την εξέλιξη του ερωτήματός του

3. να έχει πρόσβαση στο ιστορικό των ερωτημάτων του

 

Συνδεθείτε στην υπηρεσία 

 

 alt

 

Σύντομες οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας "Ρωτήστε ένα Βιβλιοθηκονόμο"

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.