Έργα ΕΠΕΑΕΚ


ΕΠΕΑΕΚ Ι
28 July 2011

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου ανέλαβε και υλοποίησε έργα με τα οποία αφενός βελτίωσε το συντονιστικό και οργανωτικό της ρόλο και αφετέρου βοήθησε οργανωτικά και λειτουργικά τις επιμέρους βιβλιοθήκες.

Τίτλος Έργου:  Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Κρήτης», ενέργεια 3.1β με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ενέργεια 3.3β, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Read more...
 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
28 July 2011
Τίτλος Έργου:  Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ενέργεια 2.1.3, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Εξοπλισμός Κεντρικών Βιβλιοθηκών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενέργεια 5.2.1, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Read more...