Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας ΒΚΠ

Στο πλαίσιο της πληροφοριακής παιδείας, η εκπαίδευση που προσφέρει η Βιβλιοθήκη αποσκοπεί στη δημιουργία αυτόνομων διαχειριστών της πληροφορίας δηλ. στη δημιουργία ατόμων που προσδιορίζουν τις ανάγκες τους, διεξάγουν τη βιβλιογραφική έρευνα με την κατάλληλη στρατηγική, αξιολογούν και επιλέγουν την πληροφορία, την οργανώνουν, τη συνθέτουν ως επιστημονική εργασία και την παρουσιάζουν. Σκοπός του προγράμματος Πληροφοριακής παιδείας της ΒΚΠ είναι να καταστεί ικανός ο χρήστης να προσδιορίζει με σαφήνεια τις πληροφοριακές του ανάγκες, να αναγνωρίζει τις διαθέσιμες πηγές, να τις διερευνά και να τις συνταιριάζει αποτελεσματικά μέσω επιλογής και αξιολόγησης. Τελικά ο χρήστης να έχει αποκτήσει την ικανότητα αξιοποίησης της πληροφορίας με αποτελεσματικό και ηθικό τρόπο

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους η ΒΚΠ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους χρήστες-μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και εξωτερικούς χρήστες (πχ. μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Το περιεχόμενο των σεμιναρίων περιλαμβάνει:

  • Γνωριμία  με τους  χώρους, το υλικό και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.
  • Εμβάθυνση στις τεχνικές αναζήτησης, διαμόρφωση στρατηγικής αναζήτησης, δόμηση και συγγραφή επιστημονικής εργασίας.