Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
27 July 2011

Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ) προσφέρει μια πλούσια πηγή αξιόπιστων βιβλιογραφικών δεδομένων, ικανή να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων χρηστών  γρήγορη, συνεπή και αξιόπιστη ανάκτηση αποτελεσμάτων σε σχέση με την αναζήτηση του χρήστη βιβλιογραφικές εγγραφές υψηλής ποιότητας αξιοποιήσιμες από τους καταλογογράφους τη δυνατότητα για λειτουργία διαδανεισμού φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον αναζήτησης συμβατότητα και επεκτασιμότητα με τις νέες τεχνολογίες.

 

Σύνδεση με Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών