Ώρες λειτουργίας βιβλιοθηκών
25 January 2018

 

     
  Κεντρική Βιβλιοθήκη   καθημερινά 8:00 έως τις 19:00   Ιούλιο και Αύγουστο από τις 8:00 έως τις 16:00
  Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων   Δευτέρα - Πέμπτη:  8:30 - 18:30   Παρασκευή : 8:30 -15:00
  Βιβλιοθήκη Πρέβεζας   Δευτέρα - Πέμπτη:  8:00 - 17:00   Παρασκευή: 8:00 - 19:00
  Βιβλιοθήκη Ηγουμενίτσας   καθημερινά 7:00 έως τις 15:00