Βάση Δεδομένων - JSTOR
27 July 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Οδηγίες απομακρυσμένης πρόσβαση στο JSTOR με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού

 

Περιγραφή:
• Η Βιβλιοθήκη μας μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει εξασφαλίσει πρόσβαση για όλα τα μέλη της και τους επιτόπιους χρήστες στη βάση δεδομένων JSTOR (της ITHAKA).
• H JSTOR παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 12 εκ. άρθρα επιστημονικών περιοδικών, βιβλία και πρωτογενείς πηγές όλων των θεματικών περιοχών.

 

pdfΑναλυτικές οι οδηγίες εδώ.