Βιβλιογραφικές αναφορές και σύνταξη βιβλιογραφίας

Κάθε επιστημονική, ακαδημαϊκή, ερευνητική εργασία αναμένεται να τεκμηριώνεται με παραπομπές και αναφορές σε γραπτές ή ηλεκτρονικές πηγές έτσι ώστε ο συγγραφέας να βεβαιώνει την εντιμότητά του, ο αναγνώστης να μπορεί να ελέγξει τις πηγές και τελικά να εξασφαλίζονται η ακαδημαϊκή δεοντολογία και τα δικαιώματα των δημιουργών. 

Αποφύγετε τη λογοκλοπή. Η λογοκλοπή είναι η οικειοποίηση λέξεων, φράσεων, ιδεών ή ολόκληρων έργων χωρίς αναφορά στο δημιουργό. Αποτελεί αδίκημα.

Τεκμηριώστε την εργασία σας με:

  • βιβλιογραφικές παραπομπές δηλ. σημειώσεις εντός του κειμένου σας για τις πηγές που χρησιμοποιήσατε.
  • βιβλιογραφία δηλ. τη λίστα όλων των πηγών που έχετε μελετήσει και έχετε αναφέρει με παραπομπές στο κύριο σώμα της εργασίας.

Ακολουθείστε πρότυπα μορφοποίησης βιβλιογραφίας π.χ. APA, Harvard, MLA, κ.ά.

Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών παραπομπών π.χ. Zotero, Mendeley, colwiz,κ.ά.

Στον pdfΟδηγό που ετοίμασε η Βιβλιοθήκη θα βρείτε συνοπτικές περιγραφές και παραδείγματα των πιο γνωστών προτύπων-στυλ δημιουργίας βιβλιογραφικών αναφορών.