Υπεύθυνος: Καρβούνης Ευάγγελος

Ειρήνης και Φιλίας 1
Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα

Τηλ. επικοινωνίας: 26650-49900