Αξιολογήστε μας
11 October 2017
Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης

 

 

Η έρευνα των επιπέδων ικανοποίησης των πληροφοριακών αναγκών των μελών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας αποτελεί ένα από τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος για κάθε βιβλιοθήκη. Η ΒΚΠ του ΤΕΙ Ηπείρου σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) πραγματοποίησε έρευνα ικανοποίησης των χρηστών της μέσω της διερεύνησης των απόψεών τους.

Η έρευνα έγινε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (διαθέσιμου στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ), διεξήχθη από τις 1/6/2017 έως τις 30/6/2017 και αποτελούνταν από 25 ερωτήσεις σε 5 ενότητες (πληροφορίες για τους χρήστες / βαθμό χρήστης βιβλιοθήκης και υπηρεσιών/ ικανοποίηση από τις υπηρεσίες / συμβολή της βιβλιοθήκης στην έρευνα και τη μελέτη / προτάσεις και σχόλια).
 
 

Τα γενικά συμπεράσματα είναι:
 

  • Το 65,39% των χρηστών της Βιβλιοθήκης τη χρησιμοποιεί ως χώρο ανάγνωσης, το 56,15% δανείζεται βιβλία, το 66,93% χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο και το 60,76% χρησιμοποιεί τις Ηλεκτρονικές Πηγές από «αρκετά» έως «πάρα πολύ».

  •  Το 80,13% των χρηστών πιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη προσφέρει επαρκή βιβλία και το 55,38% επαρκή περιοδικά για τις σπουδές και τις έρευνές τους.

  •  Το 85,39% των χρηστών θεωρεί εύκολη την αναζήτηση βιβλίων στα ράφια και το 74,62% δηλώνει ικανοποιημένο από το ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης.

  •  Η γενική ικανοποίηση φτάνει το 83,07% σχετικά με την ευκολία χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταλόγου, το 83,84% για τους όρους δανεισμού, το 84,61% για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας δανεισμού και το 86,16% για το περιβάλλον της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες δήλωσαν από «αρκετά» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι σε ποσοστό 68,46% από τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης. Αντίστοιχα άλλο ένα 23,08% δεν είναι το ίδιο ευχαριστημένο, ενώ το 8,46% δεν απάντησε. Το 82,31% είναι ευχαριστημένο από το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

  •  Αναφορικά με τα σεμινάρια της Βιβλιοθήκης το 53,85% δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο, το 37,69% απάντησε καταφατικά, ενώ το 8,46% επέλεξε το «καμία απάντηση/δεν γνωρίζω». Ωστόσο, οι περισσότεροι χρήστες που τα έχουν παρακολουθήσει δήλωσαν από «αρκετά» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι.

  •  Εμφανίζεται μια γενική ικανοποίηση της τάξης του 92,3% σχετικά με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 91,54% σχετικά με την ευγένεια του προσωπικού και το 75,38% για την ταχύτητα επανατοποθέτησης βιβλίων στα ράφια της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, σημαντικό είναι και το ποσοστό όσων επέλεξαν το «καμία απάντηση/δεν γνωρίζω» που έφτασε το 21,54%.

  •  Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει σημαντικά στη μελέτη των χρηστών σε ποσοστό 84,62% και στην έρευνα σε ποσοστό 87,69%. Συνολικά, ο εξοπλισμός με 50%, τα βιβλία και τα περιοδικά (από 38,46%) επιδέχονται τις μεγαλύτερες βελτιώσεις σύμφωνα με τους χρήστες της Βιβλιοθήκης.

 

Το πλήρες κείμενο των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι διαθέσιμο στη σελίδα της ΜΟΔΙΠΑΒ