ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
28 July 2011
Τίτλος Έργου:  Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ενέργεια 2.1.3, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Εξοπλισμός Κεντρικών Βιβλιοθηκών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενέργεια 5.2.1, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διάρκεια Έργου: 2000-2009
Υπεύθυνος Έργου: 1. Αθηνά Τζώρα  2. Κοκκώνης Γεώργιος
Υποστήριξη Έργου: Θεοδωρίκα Χριστίνα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
                                   Βασιλάκη Δήμητρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
                                   Γκουνταβά Ευφροσύνη , ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
                                   Νάση Ευαγγελία, ΠΕ Γεωτεχνικών
                                   Ανωγιάτης Αθανάσιος , ΠΕ Πληροφορικής
                                   Κονετάς Δημήτριος, ΠΕ Πληροφορικής
                                   Γούσια Μαριάννα, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων-Αρχειονόμων
                                   Φλώρος Ανδρεάς, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
                                   Αθανασίου Ανδρέας, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων-Αρχειονόμων
                                   Θεοφάνους Κώστας, ΤΕ Ηλεκτρολόγων
                                   Βαρδή Ελένη ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
                                   Κολιού Ευσταθία ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
                                   Σιάπου Αικατερίνη ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
                                   Κέντρος Σπύρος ΠΕ Μαθηματικών
                                   Σκανδάλης Δημήτριος ΔΕ
                                   Ασλανίδη Σοφία
                                   Οικονομόπουλος Σπύρος
                                   Τσαρδάκας Απόστολος
                                  
Στόχοι του έργου:
Ολοκλήρωση αυτοματοποίησης Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Παραρτημάτων, βελτίωση και ανάπτυξη του υποσυστήματος των αρχείων καθιερωμένων όρων.
Πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης και οργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου στις νέες τεχνολογίες για το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
Δημιουργία και οργάνωση ηλεκτρονικής βάσης συλλογής κρατημένου υλικού (electronic reserved collection).
Προμήθεια έντυπου – οπτικοακουστικού – ηλεκτρονικού υλικού.
Συνδρομές / δικαιώματα σε ηλεκτρονικά περιοδικά – Συνδρομές σε έντυπα περιοδικά.
Ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους χρήστες.
Δημιουργία αυτόνομου αρχείου ελληνικής μουσικής με στόχο τη δημιουργία αρχείου πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών και καταγραφών ελληνικής μουσικής, τη συγκρότηση δισκοθήκης λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής καθώς και τη δημιουργία αρχείου ερευνητικών φορέων σχετικών με την ελληνική μουσική.
Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής για τη δημιουργία του αρχείου ελληνικής μουσικής.
Ολοκλήρωση της επίπλωσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων.
Συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της βιβλιοθήκης (Hardware – Software).
Δημιουργία υποδομής για τη χρησιμοποίηση οπτικοακουστικών μέσων εποπτείας στα προγράμματα εκπαίδευσης των χρηστών, του προσωπικού και των προγραμμάτων εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευσης που θα υλοποιηθούν στο ίδρυμα.
Ολοκλήρωση του συστήματος ασφαλείας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Βασικός σκοπός του έργου είναι η δημιουργία, λειτουργία και υποστήριξη πανηπειρωτικού ιστού σύγχρονων Βιβλιοθηκών, αποτελούμενο από εκσυγχρονισμένες τεχνολογικά Βιβλιοθήκες με εξειδικευμένο προσωπικό και υποστηριζόμενο από μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποδομή δικτύωσης που θα αποτελεί όχι μόνο εργαλείο υποστήριξης κάθε μορφής εκπαιδευτικής δραστηριότητας αλλά στοχεύει να εξελιχθεί σε ένα ευρύτερης σημασίας και χρήσης κοινωνικό εργαλείο. Στο πολυδιάστατο αυτό κέντρο πληροφόρησης θα συμμετέχουν η Κεντρική Βιβλιοθήκη (Άρτα) και οι περιφερειακές (Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα), αναπτύσσοντας υπηρεσίες διαδανεισμού, παροχής επιστημονικής πληροφόρησης στα μέλη τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. Με την επέκταση του χρονοδιαγράμματος ενισχύονται οι κάτωθι δράσεις:

Τίτλοι νέων Υποέργων
 • Προμήεια έντυπου υλικού μελετών (Βιβλία)
 • Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού (cd, cd-rom, έτοιμες ψηφιοποιημένες βάσεις δεδομένων)
 • Συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομέων και δικτυακές πύλες
 • Βιβλιοδεσία φθαρμένου έντυπου υλικού, περιοδικών, εφημερίδων και συλλογικών τόμων χωρίες επαρκή βιβλιοδέτηση
 • Βιβλιοδεσία φθαρμένου έντυπου υλικού, περιοδικών, εφημερίδων και συλλογικών τόμων χωρίς επαρκή βιβλιοθδέτηση

Έργα με επέκταση

 • Συντήρηση λογισμικού 2006-2007
 • Επέκταση των δράσεων καταχώρησης, επεξεργασίας και ταξινόμησης υλικού
 • Επέκταση αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, βελτίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής αναζήτησης υλικού και ηλεκτρονικού δανεισμού
 • Ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Οργάνωση και ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης

Με την επιπλέον επέκταση του χρονοδιαγράμματος ενισχύονται οι κάτωθι δράσεις:

Τίτλοι νέων Υποέργων
 • Προμήθεια εξοπλισμού

Έργα με επιπλέον επέκταση

 • Συντήρηση λογισμικού 2007-2008
 • Επιπλέον επέκταση των δράσεων καταχώρησης, επεξεργασίας και ταξινόμησης υλικού.
 • Επέκταση αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, βελτίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής αναζήτησης υλικού και ηλεκτρονικού δανεισμού.
 • Επέκταση της συντήρησης του φθαρμένου υλικού της Βιβλιοθήκης (Βιβλιοδέτηση)
 • Επιπλέον ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Επιπλέον οργάνωση και ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης
 • Επέκταση ψηφιοποίησης σπάνιου συλλεκτικού υλικού (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ηχογραφήματα)
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός βάσης δεδομένων για την προβολή του καταλογογραφημένου υλικού του Αρχείου μέσω διαδικτύου.