Ερευνητική μεθοδολογία και ακαδημαϊκή γραφή

Η απάντηση σε ένα ερώτημα ή η λύση σε ένα πρόβλημα μπορούν να δοθούν μόνο μετά από μια ερευνητική διαδικασία που θα πάρει τη μορφή επιστημονικής εργασίας. Τα βήματα αυτής της διαδικασίας καθορίζονται από μια στρατηγική που οδηγεί από τη διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος στην εξεύρεση της λύσης. Μια ακαδημαϊκή εργασία έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας:

  • Λογική οργάνωση και παρουσίαση των ιδεών κα των νοημάτων
  • Εμβάθυνση στο θέμα
  • Ακρίβεια και ορθότητα
  • Πρωτοτυπία
  • Τεκμηρίωση
  • Τυπική δομή και μορφοποίηση

Η συγγραφή μιας ακαδημαϊκής εργασίας είναι μια πρόκληση γιατί δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή να αποδείξει τις γνώσεις του, να επεκτείνει τις γνώσεις μέσω έρευνας και να μελετήσει διεξοδικά ένα θέμα ενδιαφέροντος.

Στον pdfΟδηγό που ετοίμασε η Βιβλιοθήκη θα βρείτε οδηγίες και συμβουλές για να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στο έργο της έρευνας και της συγγραφής μέσα από ανάλυση και παρουσίαση των βημάτων της ερευνητικής διαδικασίας.