Πτυχιακές εργασίες ανά πόλη

-

 Τίτλοι πτυχιακών εργασιών ανά τμήμα:

 Πτυχιακές εργασίες

Τμήμα Τεχνολόγων - Γεωπόνων (Άρτα)

    •  Κατεύθυνση Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
pdf
    •  Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής
pdf
    •  Κατεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής
pdf

 

Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)  pdf
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε (Άρτα) pdf

 

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)(πρώϊν Βρεφονηπιοκομίας) pdf
Τμήμα Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) pdf
Τμήμα Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) pdf

 

Τμήμα Λογιστικής (Πρέβεζα) (συγχωνευμένο) pdf
Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής (Πρέβεζα) (συγχωνευμένο)  pdf
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)  pdf

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)   pdf

 

 

Σεμινάρια

 Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Άρτα)  pdf
 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (Άρτα)  pdf
 Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής (Άρτα)  pdf