να δανειστώ από άλλο Παράρτημα ή άλλη Aκαδημαϊκή Bιβλιοθήκη
27 Ιουλίου 2011

Πως μπορώ…

…Να δανειστώ ή να προμηθευτώ υλικό από άλλο Παράρτημα ή άλλη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Με τη χρήση της Υπηρεσίας Διαδανεισμού δίνεται η δυνατότητα στα μέλη των βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Η, να δανειστούν υλικό που οποίο βρίσκεται σε οποιοδήποτε από τα τρία Παραρτήματά της (Ιωάννινα-Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα) ή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Άρτας. Αν καμία βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Η δε διαθέτει το υλικό που χρειάζεται, το μέλος έχει τη δυνατότητα διαδανεισμού από άλλη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη μέσω της συμμετοχής στο Δίκτυο Συνεργασίας Επιστημονικών Βιβλιοθηκών (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) και στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Πως μπορώ…

 … να δανειστώ υλικό από άλλη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Η

Διαδικασία

Απαραίτητη προϋπόθεση για το διαδανεισμό από άλλη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Η, είναι ο χρήστης να είναι ενεργός, να μην έχει εκκρεμότητες, κ.λπ. Ο χρήστης συμπληρώνει μια αίτηση διαδανεισμού στο παράρτημα όπου ανήκει.  

Η υπηρεσία δε χρεώνεται.

Ο χρήστης παραλαμβάνει και παραδίδει το βιβλίο στη Βιβλιοθήκη όπου κατέθεσε την αίτησή του.

Ο χρόνος δανεισμού ισχύει για μια εβδομάδα. Ανανέωση δανεισμού μπορεί να γίνει μόνο για μία επιπλέον εβδομάδα κατόπιν συνεννόησης με τη Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος στο οποίο ανήκει το υλικό.

Περιορισμοί – εξαιρέσεις.

Ο διαδανεισμός μεταξύ των Παραρτημάτων δεν ισχύει για κατηγορίες υλικού όπως πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κ.λπ.), περιοδικά, διδακτορικές διατριβές, πτυχιακές εργασίες, σεμινάρια, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό και επιπλέον υλικό φθαρμένο, σπάνιο, υλικό που έχει βγει από τη συλλογή και προτείνεται ως ειδική βιβλιογραφία φοιτητικού εξαμήνου ή υλικό αυξημένης ζήτησης και περιορισμένου δανεισμού.

… να δανειστώ ή να προμηθευτώ υλικό από άλλη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Η συμμετέχει στο Δίκτυο Συνεργασίας Επιστημονικών Βιβλιοθηκών (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) και στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Αυτό της επιτρέπει να προμηθεύεται υλικό (φωτοτυπίες άρθρων περιοδικών) ή να δανείζεται υλικό από άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με την προϋπόθεση αυτό να μην υπάρχει στις συλλογές των βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Η.

Διαδανεισμός βιβλίων

Το μέλος της βιβλιοθήκης συμπληρώνει την αντίστοιχη αίτηση και η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει την παραγγελία και παραλαβή των βιβλίων από τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες.  Η διάρκεια του δανεισμού είναι αυτή που ισχύει και για το υλικό των τοπικών βιβλιοθηκών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη βιβλιοθήκη που δανείζει το υλικό.  Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το υλικό στην τοπική βιβλιοθήκη από όπου το παρέλαβε στην κατάσταση που το παρέλαβε και εντός της περιόδου δανεισμού. Το κόστος της υπηρεσίας επιβαρύνει το χρήστη. Για την περίπτωση παραβιάσεων των όρων του δανεισμού ή καταστροφής / απώλειας υλικού ισχύουν οι κυρώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης αναφορικά με το υλικό της τοπικής συλλογής (§ 10.4).