να βρω βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό κλπ
27 Ιουλίου 2011

Πως μπορώ..

…να βρω βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, κ.λπ.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Η διαθέτει μια σημαντική συλλογή βιβλίων, περιοδικών και άλλου έντυπου υλικού, διατηρεί και αναπτύσσει το Ιδρυματικό Αποθετήριο και το Ερευνητικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Ηπείρου ενώ παρέχει πρόσβαση και σε βάσεις δεδομένων και ειδικές συλλογές που καλύπτουν τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα της ακαδημαϊκής κοινότητας.

…να εντοπίσω υλικό που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη.

Για να βρείτε το έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό πρέπει να κάνετε αναζήτηση στον  Ενιαίο Κατάλογο του Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (MITOS). Ο Κατάλογος περιέχει όλο το έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό που διαθέτουν η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Άρτας και οι βιβλιοθήκες των παραρτημάτων Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας.

-         Αναζητήστε υλικό με Λέξη-κλειδί, Τίτλο, Συγγραφέα ή Θέμα επιλέγοντας τη συλλογή (ΤΕΙ Ηπείρου).

-         Εκτελέστε μια "Σύνθετη Αναζήτηση" συνδυάζοντας όρους διαφορετικών ευρετηρίων και προσθέτοντας περιορισμούς (π.χ. συλλογή-ΤΕΙ Ηπείρου, έτος έκδοσης, κ.ά.).

Η λίστα των εγγραφών σας επιτρέπει να δείτε όλες τις πληροφορίες για ένα τίτλο επιλόγοντάς τον ή να δείτε άμεσα τα διαθέσιμα Αντίτυπα και να τα εντοπίσετε στα ράφια ή να τα ζητήσετε από το γραφείο δανεισμού χρησιμοποιώντας των Ταξινομικό Αριθμό.

...να εντοπίσω υλικό σε ψηφιακή μορφή (πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κ.ά.)

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ συγκεντρώνει, διαχειρίζεται και προβάλλει το ψηφιακό περιεχόμενο που δημιουργείται από το ίδιο το ίδρυμα και τα μέλη του.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο περιέχει τις πτυχιακές εργασίες των αποφοίτων οργανωμένες ανά τμήματα και συλλογές με δυνατότητες απλής και σύνθετης αναζήτησης. Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές οι οποίοι υπογράφουν την άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου και την άδεια Χρήσης (Creative Commons) για τη δημοσιοποίησή τους.

Δείτε pdfεδώ αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία κατάθεσης εργασιών και τις pdfάδειες διάθεσης τεκμηρίων.

Το Ερευνητικό Αποθετήριο συγκεντρώνει και προβάλει την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος και των στελεχών του και περιέχει υλικό όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα, βιβλία, ανακοινώσεις κ.ά. 

…να βρω άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά.

Μπορείτε να εντοπίσετε άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά κάνοντας αναζήτηση στις συλλογές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL Link) και σε βάσεις δεδομένων στις οποίες έχει συνδρομή η Βιβλιοθήκη.

Μέσω του Συνδέσμου έχετε πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικά περιοδικά και άλλο υλικό. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων είναι ελεύθερη (μέσω του δικτύου του ΤΕΙ Ηπείρου) και ο χρήστης μπορεί να διαβάσει, να τυπώσει ή να αποθηκεύσει υλικό, με προϋπόθεση να τηρεί τους όρους χρήσης που επιβάλλει η εθνική και διεθνής νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Παρόμοιες δυνατότητες παρέχουν και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες έχει συνδρομή η Βιβλιοθήκη και οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με τις κοινωνικές, φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες. 

…να βρω υλικό σε βάσεις δεδομένων.

Οι βάσεις δεδομένων συγκροτούν σύνολα πληροφοριακών πηγών που χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα και αξιοπιστία. Περιέχουν διαφορετικά είδη πηγών (άρθρα περιοδικών, πρακτικά και εισηγήσεις συνεδρίων, τεχνικές αναφορές, κεφάλαια βιβλίων, πρότυπα, κ.λπ.) που αφορούν πλήθος θεμάτων. Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων εστιάζουν σε συγκεκριμένη θεματολογία ή είδη υλικού (π.χ. β.δ. με διδακτορικές διατριβές). Η αναζήτηση στις β.δ. γίνεται με λέξεις-κλειδιά, συγγραφέα ή θέμα, υπάρχουν όμως και ευρετήρια θεμάτων ή τίτλων.

Οι βάσεις δεδομένων είναι προσβάσιμες μόνο μέσω του δικτύου του Ιδρύματος.

Για να αναζητήσετε υλικό στις βάσεις δεδομένων (συνδρομές της Βιβλιοθήκης) πατήστε εδώ.

…να βρω υλικό σε άλλες βιβλιοθήκες ή συλλογές.

Μπορείτε να αναζητήσετε βιβλία και άλλο έντυπο και ηλεκτρονικό/ψηφιακό υλικό άλλων βιβλιοθηκών μέσω συλλογικών καταλόγων. Οι κυριότεροι είναι:

  • Ο Ζέφυρος είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
  • Η Αργώ αποτελεί ένα περιβάλλον πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και παρέχει συλλογικούς καταλόγους ειδικών, ακαδημαϊκών, δημοσίων, δημοτικών και άλλων βιβλιοθηκών.
  • Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ (Library of Congress) είναι από τις μεγαλύτερες του κόσμου με πάνω από 140 εκ. βιβλία και αντίστοιχο αριθμό χειρογράφων και σπάνιου υλικού. 
  • Ο κατάλογος COPAC αναζητά στο υλικό δεκάδων πανεπιστημιακών, ερευνητικών, ειδικών και Εθνικών βιβλιοθηκών της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας.
  • Ο κατάλογος SUDOC περιέχει περίπου 10 εκ. βιβλιογραφικές εγγραφές τεκμηρίων που προέρχονται από τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες της Γαλλίας.

Σημειώνουμε ότι αυτό που εντοπίζεται σε ένα κατάλογο είναι η αναφορά για ένα βιβλίο και όχι το ίδιο το περιεχόμενο, εκτός και αν το υλικό είναι σε ψηφιακή μορφή ελεύθερα διαθέσιμη μέσω του καταλόγου.

…να βρω ηλεκτρονικά βιβλία και πληροφοριακά έργα (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες).

Ένας μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών βιβλίων και λεξικών είναι διαθέσιμα μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL Link). Πρόκειται για γενικά λεξικά γλωσσών και τέχνης καθώς και δεκάδες τίτλους βιβλίων ποικίλης θεματολογίας.

…να βρω πτυχιακές εργασίες.

 Οι πτυχιακές εργασίες των αποφοίτων του ΤΕΙ Η είναι διαθέσιμες εδώ σε μορφή αρχείων pdf και μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου.