να βγάλω φωτοτυπίες
27 Ιουλίου 2011

Πως μπορώ…

…Να φωτοτυπήσω υλικό της Βιβλιοθήκης

Όλες οι Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου (Κεντρική και Περιφερειακές) είναι εφοδιασμένες με επαρκή αριθμό φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Χρήση των μηχανημάτων μπορούν να κάνουν όλοι οι χρήστες των βιβλιοθηκών (μέλη και εξωτερικό κοινό) εφόσον αγοράσουν την ειδική μαγνητική κάρτα φωτοτύπησης. Η Βιβλιοθήκη δεν παρέχει δωρεάν μαγνητικές κάρτες σε καμία κατηγορία χρηστών. Οι βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτουν κάρτες των 100 σελίδων που κοστίζουν 3 ευρώ και διατίθενται από τα γραφεία δανεισμού. Τα έσοδα από τις φωτοτυπίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη επειγουσών λειτουργικών αναγκών της Βιβλιοθήκης. Η φωτοτύπηση του  υλικού γίνεται από τους χρήστες.

Οι διεθνείς κανόνες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζονται αυστηρά και στην περίπτωση της φωτοτύπησης ή αναπαραγωγής του υλικού της Βιβλιοθήκης.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποφαίνεται για την δυνατότητα φωτοτύπησης ή μη των εντύπων της συλλογής, λόγω της σπανιότητας ή κινδύνου καταστροφής του πρωτοτύπου και μπορεί να την αρνηθεί.