Βάση δεδομένων - ICAP Data Prisma
13 Νοεμβρίου 2019

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής παρέχει προς τα μέλη της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας πρόσβαση στη βάση δεδομένων ICAP Data Prisma.

Τι περιέχει

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ηλεκτρονική βάση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα που περιλαμβάνει οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες, με ιστορικότητα, για περίπου 33.000 ελληνικές επιχειρήσεις που δημοσιεύουν τις οικονομικές καταστάσεις τους, καθώς και οικονομικές αναλύσεις κλάδου. Βασικό πληροφοριακό στοιχείο της Data.Prisma είναι ο δείκτης Πιστοληπτικής Ικανότητας κάθε εταιρίας και οι μέσοι όροι κάθε κλάδου, που μόνο η ICAP Group έχει πιστοποιηθεί για να εκδίδει. Επιπρόσθετα, παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την συγκέντρωση, την ανάλυση, την παρουσίαση και την δημιουργία αναφορών των πληροφοριών που επιλέγονται από τους ερευνητές.

Πρόσβαση

Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω των IP των υπολογιστών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) και της διεύθυνσης https://www.icap-dataprisma.com

Επιλέξτε Login και εισάγετε τους παρακάτω κωδικούς πρόσβασης:

User ID: dpgrpio01

Password: lmxCNywE\Cy~X%U/Fy&T

Βοήθεια

Στο Παράρτημα Βιβλιοθήκης Πρέβεζας υπάρχει (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) πλήρης οδηγός χρήσης και εφαρμογής της βάσης στα ελληνικά και αγγλικά.