να δανειστώ

Πως μπορώ…

…Να δανειστώ υλικό

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Η είναι δανειστική για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δηλ. για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες, τους καθηγητές, τους ερευνητές και το προσωπικό. Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού παρά μόνο εσωτερικής χρήσης (μελέτη, λήψη φωτοαντιγράφων, κ.λπ.) του υλικού της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι ορίζει σχετικά ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου.

Πως μπορώ…

… να μάθω τι μπορώ να δανειστώ

Αφού εγγραφείτε στη Βιβλιοθήκη μπορείτε να δανειστείτε βιβλία της συλλογής της. Εξαιρούνται του δανεισμού τα περιοδικά (τεύχη και τόμοι), τα πληροφοριακά έργα (π.χ. λεξικά), το οπτικοακουστικό υλικό, οι πτυχιακές εργασίες και τα σεμινάρια.

 … να μάθω για πόσο διάστημα μπορώ να δανειστώ

Φοιτητές : Έως 3 βιβλία για 15 ημέρες

Εκπαιδευτικό προσωπικό και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό : Έως 5 βιβλία για 20 ημέρες.

Ερευνητές : Έως 5 βιβλία για 15 ημέρες.

Διοικητικό προσωπικό : Έως 3 βιβλία για 15 ημέρες.

… να ανανεώσω το υλικό που έχω δανειστεί

Οι χρήστες κάθε ομάδας έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού για επτά (7) επιπλέον ημέρες, εφόσον δεν υπάρχει κράτηση του συγκεκριμένου υλικού από άλλον χρήστη. Η ανανέωση μπορεί να γίνει στο γραφείο δανεισμού, ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη.

… να μάθω τι συνέπειες έχει η παραβίαση των όρων δανεισμού

Ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέφει το υλικό εντός των χρονικών ορίων του δανεισμού, να το παραδίδει στους αρμοδίους υπαλλήλους και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση.

Σε περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής υλικού ο χρήστης ενημερώνεται τηλεφωνικά ενώ η συστηματική καθυστέρηση μπορεί να έχει συνέπεια να χάσει το δικαίωμα δανεισμού.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του δανεισμένου υλικού ο χρήστης έχει την υποχρέωση της αντικατάστασής του ή της καταβολής αντιτίμου σε διάστημα μιας (1) εβδομάδας.

Οι φοιτητές που έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα σχετική με το δανεισμό δεν λαμβάνουν «Βεβαίωση μη οφειλής υλικού» για τη χορήγηση πτυχίου.