Πρόσκληση προς στους φοιτητές 7ου εξ. ΤΜΣ
05 December 2018


Για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών να παρευρεθούν στο σεμινάριο που διοργανώνει η βιβλιοθήκη και περιλαμβάνει:

• Εκπαίδευση σε θέματα αναζήτησης βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και άλλες ηλεκτρονικές πηγές.
• Εμβάθυνση στις τεχνικές αναζήτησης, διαμόρφωση στρατηγικής αναζήτησης, δόμηση και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.
• Οδηγίες σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 12:30, στην αίθουσα σεμιναρίων (1ος όροφος) της βιβλιοθήκης (στο campus των Κωστακιών).

Η Αν. Προϊσταμένη

Χριστίνα Θεοδωρίκα
Βιβλιοθηκονόμος