ΕλληνικάΑγγλικά
Βιβλιογραφική υποστήριξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη»