Ωράριο βιβλιοθήκης
05 Απριλίου 2022

 ΩΡΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

08:00-17:00 (Δευτέρα - Πέμπτη) και 08:00-15:00 (Παρασκευή)