να παραγγείλω άρθρα
27 Ιουλίου 2011

Παραγγελίες άρθρων περιοδικών

Το μέλος της βιβλιοθήκης συμπληρώνει την αντίστοιχη αίτηση και η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει την παραγγελία και παραλαβή των αντιτύπων άρθρων περιοδικών για λογαριασμό του αιτούντος από άλλες συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες. Το κόστος της υπηρεσίας καθορίζεται από τον αποστολέα του υλικού και βαρύνει το χρήστη.