ΕΠΕΑΕΚ Ι

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου ανέλαβε και υλοποίησε έργα με τα οποία αφενός βελτίωσε το συντονιστικό και οργανωτικό της ρόλο και αφετέρου βοήθησε οργανωτικά και λειτουργικά τις επιμέρους βιβλιοθήκες.

Τίτλος Έργου:  Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Κρήτης», ενέργεια 3.1β με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ενέργεια 3.3β, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διάρκεια Έργου: 1996-2000

Υπεύθυνος Έργου: Αθηνά Τζώρα
Υποστήριξη Έργου: Βασιλάκη Δήμητρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,
                                   Θεοδωρίκα Χριστίνα , ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,
                                   Γκουνταβά Ευφροσύνη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,
                                   Νάση Ευαγγελία, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
                                   Τσιρογιάννη Αγγελική , ΠΕ Πληροφορικής
                                   Κονετάς Δημήτριος, ΠΕ Πληροφορικής
Στόχοι του έργου:
Εμπλουτισμός της συλλογής με έντυπο (βιβλία, περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κ.λ.π.) και ηλεκτρονικό υλικό (cd-roms, βιντεοκασέτες, κασέτες, slides).
Οργάνωση και λειτουργία της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης στα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα.
Αντικατάσταση του υπάρχοντος λογισμικού με σύγχρονο που ακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Δημιουργία μηχανογραφημένου καταλόγου όλου του βιβλιογραφικού υλικού του ΤΕΙ Ηπείρου σε μία κοινή βάση βιβλιογραφικών δεδομένων άμεσα προσβάσιμη από όλους τους χρήστες.
Πρόσληψη εξειδικευμένου (Βιβλιοθηκονόμων, ειδικών Πληροφορικής) και άλλου βοηθητικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου.
Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης σε δίκτυα βιβλιοθηκών και πληροφοριών.
Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού στις νέες εξελίξεις της Βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της Πληροφόρησης.
Προμήθεια επίπλωσης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την οργάνωση των χώρων της Βιβλιοθήκης (Βιβλιοστάσιο, Αναγνωστήριο, αίθουσες οπτικοακουστικών μέσων – καταλόγου – σεμιναρίων και γραφεία προσωπικού).