να καταθέσω την πτυχιακή/μεταπτυχιακή εργασία μου στο Ιδρυματικό Αποθετήριο
27 Ιουλίου 2011

Πως μπορώ…

…να καταθέσω την πτυχιακή/μεταπτυχιακή εργασία μου στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Οδηγίες κατάθεσης πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο.

Ακολουθήστε το οδηγό pdfΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ

 

Πριν ξεκινήσετε την κατάθεση !!!
•Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζίσας, ώστε να σας ενημερώσει σχετικά με προβλήματα που πιθανόν προκύψουν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της εργασίας σας από τη Γραμματεία και τη Βιβλιοθήκη, με αποτέλεσμα η εργασία σας να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 
•Ενημερωθείτε από τη γραμματεία για το βαθμολογικό όριο που έχει ορίσει το τμήμα σας, ώστε να γνωρίζετε αν το αρχείο σας θα είναι ανοιχτό ή κρυφό (οδηγίεςσελίδα20) .
•Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σας είναι σε μορφή pdf.